Rólunk

“Mikor megszületik egy várva várt gyermek,
az élet dolgai új értelmet nyernek.” /Elizabeth Stone/

KÜLDETÉSÜNK

Intézményünk biztosítja a három éven aluli kisgyermekek napközbeni nevelését, – gondozását a szülők elfoglaltsága alatt. Feladatunknak tekintjük, hogy a lehető legszínvonalasabb ellátást nyújtsunk ezen korosztály számára, ezzel lehetőséget teremtünk a kiegyensúlyozott harmonikus fejlődéshez, a személyiség kibontakozásához, a szocializáció elősegítéséhez, előtérbe helyezve a gyermek életkori és egyéni sajátosságait. A másként fejlődő gyermekeket integrált, kisebb létszámú csoportba fogadjuk.


AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE

Páty községben 1995. július 25-én megszűnt a bölcsődei ellátás. Az állami finanszírozást az akkori kormány jelentősen csökkentette és emiatt az önkormányzat saját erejéből nem tudta fenntartani az intézményt.

Az Új Széchenyi Terv keretében a 2011-ben megjelent bölcsőde-fejlesztési pályázatra ezért a helyi szükséglet felmérésére alapozva, az Euro-Diaster Nonprofit Kft. illetve ügyvezetője, dr. Gurin Ferenc – aki Páty község háziorvosaként közel 40 éve dolgozik a faluban és a faluért – elkészítette pályázatát, ami 2012. január 9-én beadásra került. A KMOP-4.5.2-11-2012-0031 számú pályázat a 2013-ban januárjában kapott értesítés alapján elnyerte a beruházást 90 %-ban segítő támogatást, mely összege 121,09 millió forintot tett ki.

Megkezdődhetett a “Kikelet Bölcsőde Páty” project megvalósítása. A jogszabályi változások miatt módosítani kellett az eredeti terveket, ami az építési költség jelentős növekedését eredményezte. Elkészült az új terv, amelynek engedélyezéséhez módosítani kellett Páty község Helyi Építési Szabályzatát. A testületi és szakhatósági eljárások, döntések, a számos határidő betartása után az építési engedély 2013. december 23.-án született meg. Az újraszámolt költségvetés alapján az Euro-Diaster Nonprofit Kft-nek a beruházás befejezéséhez a korábban tervezett 15-20 millió forint helyett 75-80 millió forintot kellett biztosítani. Az építkezés elindításához szükség volt arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a jelentkezők közül kiválasztott Pallai Bau Egyéni Cég, vezetője Pallai Péter Úr irányításával, vállalta az induláshoz szükséges anyagi fedezetet. A kivitelező, őszinte szívügyének tekintette a beruházást, és mindent megtett a siker érdekében.

2014. június 10.-én került sor a kiviteli szerződés aláírására, és június 13.-án megkezdődött az alapozás. A gondviselés segítségével az építkezés befejeződött 2014. december 18.-ára, az épület műszaki átadása megkezdődhetett. A “Kikelet Bölcsőde” 2015. március 04.-én megkapta a jogerős használatbavételi engedélyt. Az építési költség megnövekedett összegének kifizetésére, továbbá a bölcsőde berendezésére, környezetének kialakítására szükséges forrás előteremtésére számos bankkal folytattunk tárgyalást, de a Nonprofit szóra se 2.5-%-os növekedési hitelt, sem drágább hitelt nem kívántak adni. 2015. április végén végül az Oberbank Magyarország nyújtotta hitelből kezdhettük meg a berendezések megrendelését, a parképítést, a játszótér kialakítását.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal engedélyét 28 fő fogadására kaptuk meg, így az intézmény az önkormányzati fenntartású bölcsődékhez hasonló feltételekkel tudja fogadni a gyermekeket.

Reménykedünk abban, hogy a beruházással gazdagodik községünk intézményhálózata, s noha Páty még nem város, azért a bölcsőde hiányát képező űrt nem baj, ha betölti valaki.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

Páty, 2015 július 15.

dr. Gurin Ferenc 
ügyvezető


HIVATALOS DOKUMENTUMOK

SZAKMAI PROGRAM

TANUSÍTVÁNY

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat