Fontos tudnivalók

NAPIRENDÜNK, HÁZIRENDÜNK

6:30 – 8:00 – Folyamatos érkezés, szükség szerinti fürdőszoba használat, játék

8:00 – 8:30 – Reggeli

8:30 – 09:45 – Szabad játéktevékenység (Nyári napirend szerint, jó idő esetén a szabadban)

09:45-10:00 – Tízórai (Nyári napirend szerint, jó idő esetén a szabadban)

10:00 – 11:30 – Játék (jó idő esetén az udvaron), szükség szerint fürdőszoba használat

11:30–12:00 – Ebéd

12:15 – 14:30 – Alvás, ébredés után fürdőszoba használat

14:45 – 15:00 – Uzsonna

15:00 – 17:30 – Játék (a csoportszobában), folyamatos hazaadás

 • A bölcsőde naponta reggel 6:30 –tól fogadja az érkező gyermekeket.
  Kérjük, hogy 8:00 – 8:30 között ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek!
 • Érkezés reggel: 6:30 órától 8:00 óráig
 • Távozás ebéd előtt 11:30-ig; ebéd után 12:15-ig, illetve délután 15:00 után
 • Kérjük, étkezések alatt, a gyermekek nyugodt étkezése érdekében a gyermekekért érkező hozzátartozók az átadóban várakozzanak! Köszönjük!

  HÁZIREND


BESZOKTATÁS

 • A gyermekek igényeihez alkalmazkodva a gyermekek beszoktatása fokozatosan történik. A beszoktatási idő alatt (2 hét) a szülők gyermekükkel együtt, közösen vesznek részt a napközi életében. Szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének bevezetése a gondozó-nevelő munka egyik fontos feladata. A bölcsődében a szülők jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodást.
 • A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a környezet elfogadását, megkönnyíti a beilleszkedést. Az első nap egy órát töltenek a csoportban a szülővel, majd fokozatosan emelkedik a bent töltött idő. A beszoktatás első hetében a szülővel együtt, a második héten már a szülő állandó jelenléte nélkül, de rövidebb és fokozatosan emelt idővel történik. Az első napokban a szülő végzi a gondozási műveleteket, melyet a kisgyermeknevelő megfigyel. Harmadik- negyedik naptól a gondozónő fokozatosan veszi át a szülőtől a gyermekkel kapcsolatos teendőket.
 • A beszoktatás menetében figyelembe vesszük a gyermekek otthoni szokásait is.
 • A családlátogatást a gyermek felvételét megelőzően, vagy az adaptáció alatt, valamint aktuálisan szükséges kezdeményezni.
 • A gyermekek gondozása – nevelése a bölcsőde szakmai programjában megfogalmazottak és a napirend alapján történik.


EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL

 • A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő (törvényes képviselő) vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg.
 • Váratlan, előre nem látható akadály esetén a törvényes képviselőnek telefonon kell jeleznie, ha írásbeli felhatalmazással nem rendelkező, vagy abban nem szereplő személy viszi el a gyermeket.
 • Bölcsődéből távozáskor, miután a szülő gyermekét átvette, a bölcsőde egész területén a szülő viseli a teljes felelősséget gyermeke iránt.


SZAKMAI IRÁNYELVEINK

 • Állandóság
  A gyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot. Bölcsődénkben “saját” gondozónő-rendszer működik, mert a személyi állandóság alapvető feltétele annak, hogy a gyermek és az őt gondozó felnőtt között meghitt érzelmi kapcsolat alakuljon ki. Ez megkönnyíti a szülőtől való elválást is.
 • Játék fontossága
  A gyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége. A játék az az út, mely a gyermeket a világ megismeréséhez vezeti, ezért elsődlegesnek tartjuk, hogy minden tevékenységünket a játékosság hassa át. A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek.
 • Folyamatos napirend
  A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét.
 • Önállóságra nevelés
  Törekszünk a biztonságos, és tevékenységre motiváló környezet megteremtésére, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítására, a gyermek ösztönzésére. A megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítésére.


RUHÁZAT

 • A bölcsőde biztosítja:
  – tisztálkodó szerek, tisztálkodó eszközök: kéztörlők, fésű, ágynemű, textilpelenka valamint popsitörlő és popsikrém.
 • A szülőknek a következő eszközökről kell gondoskodni: 
  – váltóruha és váltó cipő (szabadidőruha és nem kényes cipő),
  – pelenka
  – nyáron, jó idő esetén: naptej, fürdőruha, törölköző


BETEGSÉG, TÁVOLLÉT

 • Kérjük a szülőket, hogy a gyermek betegségét/távollétet legkésőbb tárgynap reggel 09.00 óráig jelezzék telefonon vagy személyesen a bölcsődevezetőnél (helyettesénél). Az igazolt távollét idejére járó étkezési térítési díjat nem számoljuk fel. Az adott napon jelzett távollétre vonatkozó étkezési térítési díjat, a bejelentés másnapjától tudjuk elengedni.
 • Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az első napon, mikor egészségesen bölcsődébe jön.
  A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5 ºC és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét értesíteni kell. Ha a gyermek gyógyszert vagy gyógyhatású készítményt kap, arról a szülő írásban köteles tájékoztatni a gyermeke gondozónőjét.
 • Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a szülő/k a pontos címe és telefonszáma.
 • A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a tájékoztatást.


SZERZŐDÉSKÖTÉS, BEFIZETÉS

A Kikelet bölcsőde fenntartója és a szülő megállapodást kötnek. A térítési díj a gondozási díjból és az étkezési díjból tevődik össze. A térítési díjat tárgyhó 15-ig készpénzben a helyszínen vagy banki átutalással lehet fizetni írásbeli tájékoztatás alapján. A bölcsődei térítési díj befizetése utólag történik.